Eindexamen ArtEZ

The green hour
Mijn afstudeerproject is begonnen met een onderzoek naar grotestadskinderen. Veel stadskinderen zitten gemiddeld 6 tot 8 uur dag achter een televisie- of computerscherm, en ontwikkelen daarmee een ‘nature-deficit disorder’; een ‘natuurtekortstoornis’. Maar juist kinderen hebben dagelijks groen nodig om zich goed te ontwikkelen. De oplossing is een ‘green hour’: een kind minimaal een uur dag buiten laten spelen en een interactie met de natuurlijke omgeving aan laten gaan. Deze behoefte moet voor de grote groep kinderen met een totaal verstedelijkte dagelijkse omgeving op een nieuwe manier ingevuld worden. Het uitgangspunt voor mijn afstudeercollectie is daarom: hoe kun je kinderen in een strak geregelde en betegelde stad toch een uur dag scharrelkind laten zijn? Als inspiratie fungeerde zowel de achtertuin, als de ‘new ecologies’: nieuwe vormen van natuur die ontstaan in een stadsomgeving.

Collectie
Mijn producten zijn ontstaan vanuit herkenbare situaties of objecten uit de dagelijkse, stadse omgeving: een betonnen stoeptegel wordt een serie tegels waarmee een rivierdelta met plassen en stroompjes gelegd kan worden, om kinderen uit te nodigen op stoepen en pleinen met regenwater te spelen. Een stalen boombeschermer leidt tot straatmeubels waarin je midden in de stad hangend of liggend van bomen kunt genieten. Alledaagse glazen jam- en pindakaaspotjes transformeren door nieuwe dekseltjes tot een onderzoekslab voor stadse flora en fauna.

expo2  expo1  expo4   expo3

 Loading